Diskonti


12 gastrodiskonata - 3 županije

RIJEKA

Adresa: Šetalište A. K. Miošiča 8a

Radno vrijeme: pon - sub 7- 20h

E-mail: pjgastrorijeka@gmail.com

VIŠKOVO

Adresa: Široli 6a

Radno vrijeme: pon - pet 8-15h, sub 8-13h

E-mail: pjviskovo@gmail.com


IKA

Adresa: Primorska 17

Radno vrijeme: pon - pet 8-15h, sub 8-13h

E-mail: pjgastroika@gmail.com

DELNICE

Adresa: Supilova 339

Radno vrijeme: pon - pet 8-15h, sub 8-13h

E-mail: pjdelnice@gmail.com


ČABAR

Adresa: Trg narodnog oslobođenja 3

Radno vrijeme: pon - pet 8-15h, sub 8-13h

E-mail: pjcabar@gmail.com

VRBOVSKO

Adresa: I. G. Kovačića 84

Radno vrijeme: pon - pet 8-15h, sub 8-13h

E-mail: pjvrbovsko@gmail.com


PAZIN

Adresa: Stareh Kostanji 1e

Radno vrijeme: pon - pet 8-15h, sub 8-13h

E-mail: pjpazin@gmail.com

PULA

Adresa: Agnana 2

Radno vrijeme: pon - pet 8-15h, sub 8-13h

E-mail: pjgastropula@gmail.com


ROVINJ

Adresa: Aleja Ruđera Boškovića 1a

Radno vrijeme: pon - pet 8-15h, sub 8-13h

E-mail: pjgastrorovinj@gmail.com

CRIKVENICA

Adresa: Kotorska 21

Radno vrijeme: pon - pet 8-15h, sub 8-13h

E-mail: pjcrikvenica@gmail.com


RAB

Adresa: Palit 134

Radno vrijeme: pon - pet 8-15h, sub 8-13h

E-mail: pjgastrorab@gmail.com

ZAGREB SAVSKA

Adresa: Savska cesta 179

Radno vrijeme: pon - pet 8-15h, sub 8-13h

E-mail: pjgastrozgsavska@gmail.com